پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
SharePoint

Skip Navigation Linksدارایی سایت
استفاده از این مجموعه برای نگهداری فایل هایی که در صفحات این سایت وجود دارند همانند تصاویر در صفحات Wiki.

  
  
  
  
پوشه: CSS
  
2014/09/19 12:00 ق.ظMohammad Javaheri
پوشه: Fonts
  
2015/03/18 12:00 ق.ظMohammad Javaheri
پوشه: Menu
  
2014/09/18 12:00 ق.ظMohammad Javaheri
پوشه: Pics
  
2015/04/23 12:00 ق.ظAbdollah Feizollahzadeh
پوشه: PLink
  
2014/09/12 12:00 ق.ظMohammad Javaheri
پوشه: Student
  
2014/09/22 12:00 ق.ظMohammad Javaheri
AboutRouzbeh.pdf
  
2016/02/21 12:00 ق.ظAlireza Hoseinpour
arm-white.png
  
2015/03/18 12:00 ق.ظAbdollah Feizollahzadeh
Chap.png
  
2015/04/30 12:00 ق.ظMohammad Javaheri
statuse.png
  
2014/04/10 12:00 ق.ظMohammad Javaheri
پوشه: دفتر یادداشت پذیرش
  
2014/03/05 12:00 ق.ظMohammad Javaheri