پذیرش - Contact

شوراي پذيرش مؤسسه فرهنگي روزبه برنامه‌ريزي لازم براي پاسخگويي تلفني به

مشکلات فنی و نرم‌افزاری در روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 14 الی 16،

دبستان دوره‌ي 1 و 2 با شماره 88046939 جناب آقاي مرتضايي

 دبيرستان دوره‌ي 1 با شماره 88041202 جناب آقاي رضازاده

و  دبيرستان دوره‌ي 2 با شماره 88030258 جناب آقاي قنبری

را انجام داده و یا با ارسال پست الکترونیک به آدرس Reg@Rouzbeh.org.ir  

اين امر ميسر است.