پذیرش - D01-2
متقاضی محترم
به اطلاع می رساند که مدرسه در این پایه پذیرش دانش آموز ندارد.

                                         با تشکّر
                             واحد پذیرش مدرسه روزبه

​