پذیرش - D01
دبستان روزبه در تلاش است تا با ايجاد بستري مناسب زمينه‌ي ارتقا آموزشي، پرورشي و تربيتي دانش‌آموزان خود را فراهم كند. در اين راستا تعامل ميان اوليا مدرسه و خانواده‌ها اثر بخشي بسزايي دارد. بخشي از رويكردهاي آموزشي و پرورشي دبستان عبارتند از:
 • اتّكا به داشتن برنامه‌ي منظّم و دقيق آموزشي و افزايش بهره‌وري آن با استفاده از طرح‌درس‌‌ها، منابع و رسانه‌هاي آموزشي مناسب
 • توجّه ويژه به آموزش با استفاده از به كارگيري فضاهاي مجازي.
 • ارزيابي مستمرّ و منظم در تمامي پايه‌ها
 • توجّه ويژه به تقويت برنامه‌ي رسمي آموزشي با پيش‌بيني برنامه‌ي تكميلي آموزشي در زمينه‌هاي گوناگون آموزشي.
 • توجّه پيشرفت دانش‌آموزان در تمامي وجوه آموزشي، پرورشي و انضباطي
 • تقويت مهارت آداب و روابط اجتماعي دانش‌آموزان و قانون‌پذيري آنان
 • ايجاد زمينه‌ي اطّلاع‌رساني به موقع و مناسب به اوليا در مورد روند تحصيلي فرزندشان.
 • توجّه به افزايش خلاقيّت هنري و تجسّمي دانش‌آموزان و عرضه‌ي مستمرّ توليدات دانش‌آموزان
 • برگزاري بازديدهاي علمي، تفريحي و اردويي مناسب
 • توجّه ويژه به تربيّت بدني به خصوص در آموزش تخصّصي برخي از رشته‌هاي ورزشي مادر.
 • ايجاد زمينه‌ي‌ِ تقويّت انس دانش‌آموزان با قرآن در قالب اجراي برنامه‌ي قرآن در رشته‌هاي روان‌خواني، حفظ و مفاهيم قرآن
 • توجّة جدّي به امر كتاب و كتاب‌خواني
 • بهره‌گيري از بستر بازي‌ها و استفاده از آن در امر آموزش.
  
  
شرح
  
  
  
  
آنچه قبل از شروع به ثبت نام بايد بدانيمhttp://sp/registration/SiteAssets/Student/Checklist.png
براي آگاهي از پيش نيازهاي ثبت نام کليک کنيد
http://sp/registration/SitePages/Reciption/NeedToKnow.aspxدر منوی صفحه
  
  
شرح
  
  
  
  
راهنمای تغییر سایز عکس/registration/SiteAssets/Student/image_up.png
برای دريافت راهنما کليک کنيد
/registration/SitePages/Reciption/Image_Upload_Guide.pdfزبانه جدید

 

  
  
شرح
  
  
  
  
تاریخ های مهم/registration/SiteAssets/Student/calendar.jpg
جهت دیدن تاریخ های مهم کلیک کنید.
/registration/SitePages/Reciption/deadline.aspxزبانه جدید