پذیرش - DB02-3

متقاضی محترم
به اطلاع می رساند که مدرسه در این پایه پذیرش دانش آموز ندارد.
با تشکر
واحد پذیرش مؤسّسه​ روزبه​