پذیرش - DB02
​​  

 در مقطع دبيرستان دوره دوم با توجّه به لزوم آمادگي بيشتر عملي دانش‌آموزان، سهم برنامه‌هاي آموزشي در فعّاليّت‌هاي جاري پررنگ‌تر مي‌شود. مهم‌ترين رويكردهاي آموزشي در اين مقطع عبارتند از:

 • استفاده از طرح درس و محتواي آموزشي استاندارد در آموزش درس‌ها
 • ارزشيابي مستمر و با برنامه
 • تدوين روال‌هاي آموزشي و ارائه آن به دانش‌آموزان و دبيران
 • آموزش تكميلي در درس‌هاي رايانه، زبان و ورزش
 • برگزاري جلسات كارگروهي و برنامه‌ مطالعه جمعي
 • برگزاري كلاس گروه انديشه براي دانش‌آموزان مستعد
 • برگزاري اردوي درسي براي دانش‌آموزان سال یازدهم و دوازدهم

در كنار فعّاليّت‌هاي آموزشي، مباحث تربيتي و پرورشي به صورت ويژه مورد توجّه قرار مي‌گيرد كه مهم‌ترين آن‌ها عبارتند از:

 • برگزاري برنامه‌هاي هفتگي پرور​​شي (سخنراني هاي مذهبي و ملّي، پخش مستندهاي علمي، ارائه سلسله مباحث تربيتي)
 • برگزاري مراسم‌هاي مناسبتي مذهبي و ملّي
 • برگزاري جشنواره مسابقات پرورشي كلاسي و مسابقات قرآن كريم
 • برگزاري مسابقات ورزشي 13 آبان و المپياد ورزشي دهه فجر
 • كلاس آداب و مهارت
 • اردوهاي تفريحي، بازديدهاي علمي و سفرهاي پايه‌اي
 • ارائه فعّاليّت‌هاي دانش‌آموزي
 • جمع‌آوري و توزيع بسته‌هاي خيريه به نيازمندان
 • برگزاري كلاس‌هاي متنوع فوق برنامه در زمينه‌هاي ذوقي، مهارتي و علمي
  
  
شرح
  
  
  
  
آنچه قبل از شروع به ثبت نام بايد بدانيمhttp://sp/registration/SiteAssets/Student/Checklist.png
براي آگاهي از پيش نيازهاي ثبت نام کليک کنيد
http://sp/registration/SitePages/Reciption/NeedToKnow.aspxدر منوی صفحه
  
  
شرح
  
  
  
  
راهنمای تغییر سایز عکس/registration/SiteAssets/Student/image_up.png
برای دريافت راهنما کليک کنيد
/registration/SitePages/Reciption/Image_Upload_Guide.pdfزبانه جدید
  
  
شرح
  
  
  
  
تاریخ های مهم/registration/SiteAssets/Student/calendar.jpg
جهت دیدن تاریخ های مهم کلیک کنید.
/registration/SitePages/Reciption/deadline.aspxزبانه جدید
تست مروتی منوی وب پارت